SENLY 2.1SL 250ML

SENLY 2.1SL 250ML
  • Mã SP:
  • Giá:
Chi tiết sản phẩm
Tên thương phẩm SENLY 2.1SL 250ML
Thành phần Eugenol…………………………………………………………….2.0w/w

– Carvacrol…………………………………………………………………..0.1w/w

Danh mục Thuốc trừ bệnh
Công dụng -Phòng trừ bạc lá, cháy bìa lá, khô vằn hại lúa; phấn trắng trên bí xanh; giả sương mai trên dưa chuột; sương mai trên cà chua; thán thư trên ớt.
Hướng dẫn sử dung
Cây trồng Đối tượng Liều dùng Ghi chú
Lúa Bạc lá(cháy bìa lá) Pha 10-17ml/bình 10 lít nước, phun ướt đều tán lá. Phun ít nhất 2 lần/vụ
Lúa Khô vằn Pha 10-17ml/bình 10 lít nước, phun ướt đều tán lá. Phun ít nhất 2 lần/vụ
Bí xanh Phấn trắng Pha 10-17ml/bình 10 lít nước, phun ướt đều tán lá. Phun ít nhất 3 lần/vụ
Dưa chuột Gỉa sương mai Pha 10-17ml/bình 10 lít nước, phun ướt đều tán lá. Phun ít nhất 3 lần/vụ
Cà chua Sương mai Pha 10-17ml/bình 10 lít nước, phun ướt đều tán lá. Phun ít nhất 3 lần/vụ
ớt Thán thư Pha 10-17ml/bình 10 lít nước, phun ướt đều tán lá. Phun ít nhất 3 lần/vụ

Chú ý:

-Phun thuốc lần đầu khi bệnh chớm hoặc sắp xuất hiện.

-Có thể pha với các loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh khác

-Nên phu thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát.

-Lượng nước phun từ 540-600 lit/ha. khoảng cách các lần phun 7-10 ngày.