THẤM DÍNH 500ML

THẤM DÍNH 500ML
  • Mã SP:
  • Giá:
Chi tiết sản phẩm
Tên thương phẩm THẤM DÍNH 500ML
Thành phần – Trisiloxane Ethoxylate:30 lít

– Lauryl Alkyl Sulfunet: 50g/ lít

– Phụ gia bám dính vừa đủ

Danh mục  Thuốc kích thích tăng trưởng
Công dụng –  Giảm thời gian và tăng khả năng hấp thụ

– Tăng độ hữu hiệu của thuốc BVTV và phân bón

– Thẩm thấu nhanh, lưu dẫn mạnh, tăng khả năng bám dính của phân bón và thuốc BVTV lên tất cả các vị trí của cây trồng.

– Giảm liều lượng sử dụng phân bón và thuốc BVTV giảm độ ô nhiễm môi trường sinh thái.

Hướng dẫn sử dung –  Pha 20-30 ml với 1 lít nước, sau đó đổ thêm thuốc BVTV, phân bón lá và nước vào bình 16-25 lít để phun.