YAPOKO 250SC 240ml+450ML ( VUA CHÍCH HÚT 999 )

YAPOKO 250SC 240ml+450ML ( VUA CHÍCH HÚT 999 )
  • Mã SP:
  • Giá:
Chi tiết sản phẩm

Tên Thương phẩm YAPOKO 250SC 240ml+450ML ( VUA CHÍCH HÚT 999 )
Hoạt chất – Lambda- cyhalothrin 110 g/l

_ Thiamethoxam 140 g/l

_ Special additives vừa đủ 1 lít

Danh mục  – Thuốc trừ sâu
Công dụng – Là thuốc trừ sâu phổ rộng có tác động nội hấp, tiếp xúc và vị độc. Thuốc phòng trừ sâu miệng nhai, chích hút hại cay trồng như: rệp sáp, bọ nhảy, bọ trĩ, ruồi vàng… Thuốc được đăng ký trừ rầy nâu hại lúa.
Quy cách Chai 100ml
Hướng dẫn sử dung Pha 5-15 ml thuốc cho bình 20 lít nước. Phun 2 bình cho 1.000 m2

Thời gian cách ly: 14 ngày