TUYẾN TRÙNG TRÊN DỨA

Bệnh tuyến trùng thối rễ trên cây dứa 🍍🍍
Tên khoa học: Pratylenchulus brachyurus
♻️ Đặc điểm của tuyến trùng gây hại
Trên các vùng trồng dứa thường gặp các loại tuyến trùng sau đây:
+ Pratylenchulus brachyurus: Là loài gây hại mạnh nhất đối với dứa.
+ Meloidogyne incognita: tương đối phổ biến nhưng chỉ gây hại ở những ruộng vụ trước trồng cây lương thực, cây thực phẩm.
+ Helicotylenchus diphtera: Gây hại không đáng kể.
+ Griconemoides onoeusis: Ít phổ biến.
Triệu chứng gây hại của tuyến trùng
Tuyến trùng chích hút làm sưng rễ hoặc làm rễ bị thối đen, cây sinh trưởng chậm, yếu ớt. Lá bị úa đỏ, năng suất và phẩm chất trái đều giảm. Ngoài ra, vết chích hút ở rễ còn giúp đường cho các loại nấm, vi khuẩn khác xâm nhập và phá hoại rễ.
Tuyến trùng tấn công rễ dứa
+ Pratylenchulus brachyurus: Khi bị tấn công, rễ dứa có ít hoặc không có lông hút, vết thương bị hoại tử xuất hiện ở trên lá.
Pratylenchulus brachyurus gây hại trên rễ dứa
+ Meloidogyne incognita: Biểu hiện có nốt sần trên rễ.
Meloidogyne incognita gây hại trên rễ dứa
♻️ Biện pháp phòng trừ tuyến trùng.
– Phun thuốc chung quanh các gốc dứa bị tuyến trùng gây hại
Bà con có thể sử dụng thuốc đặc trị hình ảnh dưới đây:🔽
Có thể là hình ảnh về ngoài trời Có thể là hình ảnh về văn bản Không có mô tả ảnh.
Có thể là hình ảnh về ngoài trời Không có mô tả ảnh.